Önüm goldawy

60W-300W “Akylly dolandyryş” köçe çyrasy

Gysga düşündiriş:

130/150 / 170lm / w ýokary hilli VKS ýokary hilli köçe yşyklandyryş enjamy islege bagly bolup biler, “Philips Lumileds 3030/5050” LED we marka suw geçirmeýän sürüji, ýokary ýagtylyk netijeliligi we daşky gurşawy gowy öndürijiligi bilen az energiýa sarp etmegi 80% elektrik energiýasyny tygşytlap biler , şeýle hem garaňky funksiýa we akylly modul, giňden ulanylýan şäher seýilgähleri, ýollar we gazon yşyklandyryş we ş.m.


 • Kuwwaty:60W, 120W, 180W, 250W, 320W
 • Giriş naprýa :: eniýesi ::AC90-305V 50 / 60Hz
 • Lumen ::7800-54400lm
 • Şöhle burçy ::60/90/120 ° / T2M / T3M / T4M
 • IP bahasy ::IP66
 • Aýratynlyk

  Aýratynlyk

  GÖRNÜŞ

  Göçürip al

  Haryt bellikleri

  60W-300W “Akylly dolandyryş” köçe çyrasy

  Önümiň üstüni täzeleme bejergisi,
  gurluşyny we ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrmak

  IP66 köçe çyrasyny alyp bardy

  Integrirlenen Die-casting, IP66 Gorag derejesi

  “VKS Vesci” seriýaly köçe çyrasy, ADC12 / die-guýma alýumin garyndysyny, toplumlaýyn guýma galyplary, ajaýyp we üýtgeşik görnüşi, IP66 çenli gorag derejesi, açyk kümüş çal poroşok sepmek, ýokary temperatura ultramelewşe şöhlelerine we ýagyş ýuwulmagyna çydap biler açyk önümleriň talaplary duz sepmek synagy we gün şöhleleriniň yzygiderli şöhlelenmesiniň talaplaryna laýyk gelýär.

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (3)
  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (4)

  “VKS Vesci” seriýaly köçe yşyklandyryş enjamy, ulanyjylaryň talaplaryna, ýagtylygyň netijeliligi 130/150 / 170LM / W görnüşlerine görä, Philips LumilEDS 3030/5050 lampa monjuklaryna laýyk gelýän 3 görnüşli optiki linzalar bar, energiýa tygşytlamak we ýokary hilli biziň ýerleşişimiz, ýokary hilli önümleri döretmek biziň esasy, tygşytly işimizdir, müşderiler üçin çykdajylary tygşytlamak hemişe biziň ugrumyzdy.

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (5) - sahypa

  Glalpyldawuklyga garşy professional linzalar, her dürli ýol yşyklandyryş dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 6 şöhle burç

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (5)

  “VKS Vesci” seriýaly köçe çyrasy, şäher ýol yşyklandyryş standartlaryna laýyk gelýän birmeňzeş ýagtylyk paýlanyşy we pes ýalpyldawuk bahasy bolan professional şöhle garşy linzany kabul edýär.Linza burçy 60 ° / 90 ° / 120 ° / T2M / T3M / T4M-den saýlanyp bilner, dürli açyk ýol yşyklandyryş shemalarynyň dizaýny üçin çeýe çözgütleri üpjün edip biler.

  Simönekeý gurnama we tehniki hyzmat,
  çalt işlemek, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (6)

  “VKS Vesci” seriýasy 60 mm açyk yşyklandyryjy deşik deşigi, 40/50 / 60mm monta head kellesini çalşyp biler, önüme hyzmat etmek we işlemek ýönekeý, çyranyň gurluş dizaýny çalt sökülmegi üýtgedýär, hiç hili gural bolmazdan, tehniki hyzmat wagtyny we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.

  Harytlara hyzmat etmek

  Çyranyň tehniki hyzmatyna mätäç bolan çyrany çalt sökmek görnüşi:

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (7)

  1. Paneli açmak üçin iki eliňizi elektrik üpjünçiliginiň gapagynyň iki ujuna goýuň weýylylygy bölüp çykarýan bedeni we elektrik üpjünçiliginiň gapagyny 90 dereje burç emele getiriň(1-nji we 2-nji suratda görkezilişi ýaly).

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (8)

  2. Howpsuzlyk ýüpi pru springina bukjasyny açyň we birikdirilen asylan ýüpi çykaryňelektrik üpjünçiligi örtügi (3-nji we 4-nji suratda görkezilişi ýaly).

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (9)
  60W-300W “Smart Control Led Street Light” (10)

  Akylly durmuşy döretmek üçin akylly yşyklandyryş dolandyryş ulgamy

  “VKS Vesci” seriýaly akylly ýolbaşçylyk edilýän köçe yşyklandyryş ulgamy, iş güýjüni tygşytlamak, çeşmelerden peýdalanmak we akylly şäher gurmak üçin 0 / 1-10V garalmak, wagt gözegçiligi, ýagtylygy duýmak, zatlaryň interneti we beýleki funksiýalar bilen dolandyrylyp bilner.

  AECRATYN

  Model VKS-ST60W-V VKS-ST120W-V VKS-ST180W-V VKS-ST250W-V VKS-ST320W-V
  Kuwwat

  60W

  120W

  180W

  250W

  320W

  Önümiň ululygy (mm) L568 * W200 * H109mm L613 * W240 * H109mm L683 * W260 * H109mm L693 * W300 * H109mm L793 * W300 * H109mm
  Lightagtylyk datçigi bilen önümiň ölçegi (mm)

  L568 * W200 * H130mm

  L613 * W240 * H130mm

  L683 * W260 * H130mm

  L693 * W300 * H130mm

  L793 * W300 * H130mm

  Giriş naprýa .eniýesi

  AC90-305V 50 / 60Hz

  LED görnüşi

  Lumileds (Philips) SMD 3030/5050

  Elektrik üpjünçiligi

  Meanwell / SOSEN / Inventronics sürüjisi

  Netijeliligi (lm / W)

  130/150 / 170LM / W (5000K, Ra70) islege bagly

  Lýumen çykyşy ± 5%

  7800-10200LM

  15600-20400LM

  23400-30600LM

  32500-42500LM

  41600-54400LM

  Burç burçy

  60 ° / 90 ° / 120 ° / T2M / T3M / T4M

  CCT (K)

  3000K / 4000K / 5000K / 5700K

  CRI

  Goşmaça üçin Ra70 (Ra80)

  IP bahasy

  IP66

  PF

  > 0.95

  Garaňkylyk

  Garalmaýan (Dymmaklyk) / 1-10V Garaňky / Dali garamak

  Akyl gözegçiligi

  Wagt dolandyryşy / Lightagtylyk datçigi

  Material

  Die-Cast + PC obýektiw

  Işleýiş möhleti

  -40 ℃ ~ 65 ℃

  Çyglylyk

  10% ~ 90%

  Tamamla

  Poroşok örtük

  Goragdan goramak

  4kV çyzyk (islege görä 10KV , 20KV)

  Gurnama opsiýasy

  Garaşan

  Kepillik

  5 ýyl

  Q'TY (PCS) / karton

  1PCS

  1PCS

  1PCS

  1PCS

  1PCS

  NW (KG / karton)

  3.4 kg

  4kg

  4.7 kg

  5.1kg

  6.4kg

  Kartonyň ölçegi (mm) 268 * 268 * 140mm 666 * 295 * 170mm 736 * 315 * 170mm 747 * 355 * 170mm 846 * 355 * 170mm
  GW (KG / karton)

  4kg

  4.6kg

  5.5kg

  6.0kg

  7.4k

  60W-300W “Akylly dolandyryş” köçe ýeňil önümiň ululygy

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” önümiň ululygy (ýagtylyk datçigi bilen)

  60W-300W “Akylly dolandyryş” köçe yşyk gaplamasy

  GÖRNÜŞ

  VKS SL7 seriýasy, ýokary kuwwatly ak LED epitaksial tehnologiýadan, çip prosesi we beýleki esasy derejelerden başlap, köçe çyralaryny çykaryp, çykyş güýjüni we ýagty akymyny hasam gowulandyrmak, yşyk ýaýramazlygy, yşyklandyryş netijeliligini üpjün etmek, LED yşyklandyryş diapazonyny döretmek, ýol yşyklandyryşynyň zerurlyklaryna laýyklykda ýagtylyk egrisi.Şäher ýollarynda, pyýadalarda, meýdançalarda, mekdeplerde, seýilgählerde, howlularda, ýaşaýyş ýerlerinde, zawodlarda we beýleki köçe yşyklarynda giňden ulanylýar.

  VLS SL7 seriýaly lomaý lomaý könelişen könelişme az, bir ýylda 3% -den az ýeňil şowsuzlyk, 10 ýyl ulanmak henizem ýoluň talaplaryna laýyk gelýär, 100LM-den gowrak çip ulanmak, ýokary ýagtylyk netijeliligi bilen deňeşdirilende Adaty ýokary basyşly natriý çyrasy energiýanyň 75% -den gowragyny tygşytlap biler, birmeňzeş açyk reňk, birmeňzeş açyk reňk, ajaýyp ýylylyk ýaýramagynyň gözegçiligi, aňsat gurnama hasabyna ýagtylygy ýokarlandyrmaz.


 • Öňki:
 • Indiki:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň