Product Support

60W-300W “Smart Control Led Street Light”

Gysga düşündiriş:

“VKS” ýokary hilli köçe yşyklandyryş enjamy, 130/150 / 170lm / w islege bagly bolup biler, “Philips Lumileds 3030/5050” LED we markaly suw geçirmeýän hereketlendiriji, ýokary ýagtylyk tygşytlylygy we daşky gurşawy gowy ýerine ýetirmek bilen pes energiýa sarp etmek 80% elektrik energiýasyny tygşytlap biler. , şeýle hem garaňky funksiýa we akylly modul, giňden ulanylýan şäher seýilgähleri, ýollar we gazon yşyklandyryşy we ş.m.


 • Kuwwaty:60W, 120W, 180W, 250W, 320W
 • Giriş naprýa :: eniýesi ::AC90-305V 50 / 60Hz
 • Lumen ::7800-54400lm
 • Beam burçy :::60/90/120 ° / T2M / T3M / T4M
 • IP bahasy ::IP66
 • Aýratynlyk

  Aýratynlyk

  GÖRNÜŞ

  Göçürip al

  Haryt bellikleri

  60W-300W Smart Control Led Street Light

  Önümiň üstüni täzeleme bejergisi,
  gurluşyny we ýylylygyň ýaýramagyny gowulandyrýar

  IP66 led street light

  Integrirlenen Die-casting, IP66 Gorag derejesi

  VKS SL7 seriýaly köçe çyrasy ADC12 / örtükli alýumin garyndysyny kabul edýär, birleşdirilen örtükli galyplar, ajaýyp we üýtgeşik görnüş, IP66 çenli gorag derejesi, açyk kümüş çal poroşok sepmek, ýokary temperatura ultramelewşe şöhlelerine we ýagyş ýuwulmagyna çydap biler Açyk önümleriň duz sepmek synagynyň talaplary we gün şöhlelenmesiniň üznüksiz şöhlelenmesiniň talaplaryna laýyk gelýär.

  60W-300W Smart Control Led Street Light (3)
  60W-300W Smart Control Led Street Light (4)

  “VKS SL7” seriýaly köçe yşyklandyryş enjamy, ulanyjynyň talaplaryna görä, ýagtylygyň netijeliligi 130/150 / 170LM / W, Philips LumilEDS 3030/5050 çyra monjuklaryna laýyk gelýän 3 görnüşli optiki linzalar bar, energiýa tygşytlamak we ýokary hilli biziň ýerleşişimiz, ýokary hilli önümleri döretmek biziň esasy, tygşytly işimiz, müşderiler üçin çykdajylary tygşytlamak hemişe biziň ugrumyzdy.

  60W-300W Smart Control Led Street Light (5) - page

  Glalpyldawuklyga garşy professional linzalar, her dürli ýol yşyklandyryş dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 6 şöhle burç

  60W-300W Smart Control Led Street Light (5)

  VKS SL7 seriýaly köçe çyrasy, şäher ýol yşyklandyryş standartlaryna laýyk gelýän birmeňzeş ýagtylyk paýlanyşy we pes ýalpyldawuk bahasy bolan professional ýalpyldawuk linzalary kabul edýär.Linza burçy 60 ° / 90 ° / 120 ° / T2M / T3M / T4M-den saýlanyp, dürli açyk ýol yşyklandyryş shemalarynyň dizaýny üçin çeýe çözgütleri üpjün edip biler.

  Simönekeý gurnama we tehniki hyzmat,
  çalt işlemek, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak

  60W-300W Smart Control Led Street Light (6)

  “VKS SL7” seriýaly köçe çyrasy 60 mm açyk yşyklandyryş gurnama deşigini çalşyp biler, 40/50 / 60mm monta head kellesini çalşyp biler, önüme hyzmat etmek we işlemek ýönekeý, lampanyň gurluş dizaýny çalt guralýar, hiç hili gural bolmazdan, tehniki hyzmat wagtyny we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýar.

  Harytlara hyzmat etmek

  Çyranyň tehniki hyzmatyna mätäç bolan çyrany çalt sökmek görnüşi:

  60W-300W Smart Control Led Street Light (7)

  1. Paneli açmak üçin iki eliňizi elektrik üpjünçiliginiň gapagynyň iki ujuna goýuň weýylylygy bölüp çykarýan bedeni we elektrik üpjünçiliginiň gapagyny 90 dereje burç emele getiriň(1-nji we 2-nji suratda görkezilişi ýaly).

  60W-300W Smart Control Led Street Light (8)

  2. Howpsuzlyk ýüpi pru springina çelgesini açyň we birikdirilen asylan ýüpi çykaryňtok üpjünçiligi örtügi (3-nji we 4-nji suratda görkezilişi ýaly).

  60W-300W Smart Control Led Street Light (9)
  60W-300W Smart Control Led Street Light (10)

  Akylly durmuşy döretmek üçin akylly yşyklandyryş dolandyryş ulgamy

  “VKS SL7” seriýaly akylly öňdebaryjy köçe yşyklandyryş ulgamy, işçi güýjüni tygşytlamak, çeşmeleriň ulanylyşyny ýokarlandyrmak we akylly şäherleri gurmak üçin 0 / 1-10V garaňkylyk, wagt gözegçiligi, ýagtylyk duýgusy, “Internet of Things” we beýleki funksiýalar bilen dolandyrylyp bilner.

  AECRATYN

  Model VKS-ST7-60W VKS-ST7-120W VKS-ST7-180W VKS-ST7-250W VKS-ST7-320W
  Kuwwat

  60W

  120W

  180W

  250W

  320W

  Önümiň ululygy (mm) L568 * W200 * H109mm L613 * W240 * H109mm L683 * W260 * H109mm L693 * W300 * H109mm L793 * W300 * H109mm
  Lightagtylyk datçigi bilen önümiň ölçegi (mm)

  L568 * W200 * H130mm

  L613 * W240 * H130mm

  L683 * W260 * H130mm

  L693 * W300 * H130mm

  L793 * W300 * H130mm

  Giriş naprýa .eniýesi

  AC90-305V 50 / 60Hz

  LED görnüşi

  Lumileds (Philips) SMD 3030/5050

  Elektrik üpjünçiligi

  Meanwell / ELG / SOSEN / Inventronics sürüjisi

  Netijeliligi (lm / W)

  130/150 / 170LM / W (5000K, Ra70) islege bagly

  Lýumen çykyşy ± 5%

  7800-10200LM

  15600-20400LM

  23400-30600LM

  32500-42500LM

  41600-54400LM

  Burç burçy

  60 ° / 90 ° / 120 ° / T2M / T3M / T4M

  CCT (K)

  3000K / 4000K / 5000K / 5700K

  CRI

  Islege görä Ra70 (Ra80)

  IP bahasy

  IP66

  PF

  > 0.95

  Garaňkylyk

  Garalmaýan (Dymmaklyk) / 1-10V Öçürmek / Dali garalmak

  Akyl gözegçiligi

  Wagt dolandyryşy / Lightagtylyk datçigi

  Material

  Die-Cast + PC obýektiw

  Işleýiş möhleti

  -40 ℃ ~ 65 ℃

  Çyglylyk

  10% ~ 90%

  Tamamla

  Poroşok örtük

  Goragdan goramak

  4kV çyzyk (islege görä 10KV , 20KV)

  Gurnama opsiýasy

  Garaşan

  Kepillik

  5 ýyl

  Q'TY (PCS) / karton

  1PCS

  1PCS

  1PCS

  1PCS

  1PCS

  NW (KG / karton)

  3.4 kg

  4kg

  4.7 kg

  5.1kg

  6.4kg

  Kartonyň ölçegi (mm) 268 * 268 * 140mm 666 * 295 * 170mm 736 * 315 * 170mm 747 * 355 * 170mm 846 * 355 * 170mm
  GW (KG / karton)

  4kg

  4.6kg

  5.5kg

  6.0kg

  7.4k

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” önümiň ululygy

  60W-300W “Smart Control Led Street Light” önümiň ululygy (ýagtylyk datçigi bilen)

  60W-300W “Smart Control Led Street Light Packing”

  GÖRNÜŞ

  VKS SL7 seriýasy, ýokary kuwwatly ak LED epitaksial tehnologiýadan, çip prosesi we beýleki esasy derejelerden başlap, köçe çyralaryny ikinji derejeli optiki dizaýn arkaly alyp bardy, ýagtylygyň ýaýramagyny üpjün etmez, yşyklandyryş netijeliligini üpjün eder, LED yşyklandyryş diapazonyny döreder, ýol yşyklandyryşynyň zerurlyklaryna laýyklykda ýagtylyk egrisi.Şäher ýollarynda, pyýada ýörelgelerinde, meýdançalarda, mekdeplerde, seýilgählerde, howlularda, ýaşaýyş ýerlerinde, zawodlarda we beýleki köçelerde yşyklandyryşda giňden ulanylýar.

  “VLS SL7” lomaý lomaý köçe çyra lýumeniniň könelmegi az, bir ýylda 3% -den az ýeňil şowsuzlyk, 10 ýyl ulanmak henizem ýoluň talaplaryna laýyk gelýär, 100LM-den gowrak çip ulanmak, ýokary ýagtylyk bilen deňeşdirilende Adaty ýokary basyşly natriý çyrasy energiýanyň 75% -den gowragyny, birmeňzeş açyk reňk tygşytlap biler, birmeňzeş açyk reňk, ajaýyp ýylylyk ýaýramagynyň gözegçiligi, aňsat gurnama hasabyna ýagtylygy ýokarlandyrmaz.


 • Öňki:
 • Indiki:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň