Tehniki goldaw

Önüm goldawy

Müşderi hyzmatyna jaň ediň: +86 075581784030;8-den 8-e çenli, Duşenbe - Juma

1.Tehniki maslahat
Müşderilere dogry önüm we çözgüt bilen maslahat beriň.IES faýly goldanar we bu aralykda, inerener toparymyz mugt yşyklandyryş dizaýny bilen sizi bagtly goldar.

1

2.Haryt önümi
Talap esasynda müşderi önümlerini özleşdirmegi üpjün edip bileris.

3. Zawodda gezelenç
Müşderilere islendik wagt zawodymyza baryp görmegi tüýs ýürekden garşylaýarys.

4.Tehniki meseleler we şikaýatlar
In case of technical questions and faults for the lighting product purchased from VKS. Please don’t hesitate to contact us by +86 0755-81784030 or info@vkslighting.com.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň