Önüm goldawy

Kompaniýa habarlary

 • Stadionyň yşyklandyryş dizaýnyna nähili talaplar bar?

  Stadionyň yşyklandyryş dizaýnyna nähili talaplar bar?

  Stadion adamlar üçin dynç alyş we güýmenje, dürli ýerine ýetiriş sungat çäreleri bilen meşgullanýan ýerdir.Şol bir wagtyň özünde, şäheriň wekilçilikli binasy hökmünde şäheriň aýrylmaz bir bölegi bolup, şäheriň medeniýetine wekilçilik edýär we at kartoçkasy ...
  Koprak oka
 • Gün köçeleriniň yşyklarynyň geljekdäki ösüş tendensiýasy

  Gün köçeleriniň yşyklarynyň geljekdäki ösüş tendensiýasy

  Gün LED köçe çyrasy bilen şäher elektrik çyrasynyň arasynda nädip saýlamaly?Sideoluň gyrasynda gün şöhlesiniň köçe yşyklary barha köp ulanylýar.Ordinaryönekeý şäher zynjyr lampalary bilen deňeşdirilende, şertler nähili? Gün şöhlesine gaty köp üns berýärsiňizmi we söýýärsiňizmi ...
  Koprak oka